Wiedza o użytkownikach strony internetowej oraz ich zachowaniu w kontakcie z nią stanowią bezsprzecznie kluczowy element pozwalający podejmować skuteczne decyzje biznesowe. Pozyskanie tej niezwykle istotnej wiedzy możliwe jest dzięki prowadzeniu badań i analiz. Tym właśnie zajmuje się analityka internetowa – poznaniem użytkowników oraz analizą ich zachowań w odniesieniu do strony www. Analityka internetowa umożliwia szczegółowe poznanie problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy, pozwala zidentyfikować i naprawić błędy w serwisie oraz ułatwić odbiorcom korzystanie z niej. Dzięki temu strona internetowa będzie skutecznie realizowała cele biznesowe. Skorzystaj z bogatych możliwości analitycznych dla Twojej witryny z agencją Pozycjonowanie.pl!

Twoi Klienci są w sieci - spraw, aby Cię znaleźli! Jak?

Zainwestuj w pozycjonowanie strony internetowej!

Czym zajmuje się analityka internetowa?

Powszechny dostęp do Internetu wywołał naturalne przeniesienie części codziennego życia do sieci. E-sklepy coraz mocniej wypierają handel tradycyjny. W celu możliwie dokładnego dopasowania oferty internetowej do potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów prowadzi się szczegółowe badanie każdego użytkownika od momentu pierwszej interakcji ze stroną www. Zebrane dane mogą być niezwykle istotne w budowie ścieżki zakupowej. Badania analityczne pozwalają jeszcze lepiej dopasować przekaz reklamowy oraz wyświetlane produkty do danego odbiorcy. Analityka internetowa jest dynamicznym procesem obejmującym gromadzenie danych, ich przetwarzanie, raportowanie i wyciąganie istotnych dla biznesu wniosków.

Zasadniczo proces analizy ruchu podzielić można na:

 • analitykę ilościową - polega na precyzyjnej charakterystyce ruchu przychodzącego na stronie pod kątem danych demograficznych, źródła wizyty, przeglądanej treści,
 • analitykę jakościową - polega na określaniu wzajemnych powiązań między użytkownikami strony.

Głównym celem analityki internetowej jest tym samym wsparcie skuteczności realizacji strategii marketingowych.

Proces analizy internetowej dzieli się na cztery najważniejsze etapy:

 • Zbieranie danych – pierwszy krok ku poprawnej analizie danych. W ramach procesu analitycznego zbierane są najważniejsze informacje dotyczące każdej wizyty użytkownika na stronie. W ramach tego elementu zbierane są dane między innymi o urządzeniu, systemie operacyjnym czy lokalizacji użytkownika. Dane te stanowią podstawę do dalszych działań analitycznych.
 • Przetwarzanie informacji – jest to nic innego jak segmentacja danych dotyczących różnych grup użytkowników, wyliczanie średnich i obliczanie agregatów danych. Na podstawie przetworzonych danych analityk internetowy może przygotować wskazówki i wytyczne pozwalające skutecznie zwiększyć współczynnik konwersji dla strony www.
 • Raportowanie – przetworzone dane pozwalają przygotować rozbudowane raporty dotyczące zachowań użytkowników w interakcji ze stroną internetową, w tym liczby odwiedzonych podstron, relacji pomiędzy poszczególnymi sekcjami serwisu, czy wykonanymi akcjami lub zrealizowanymi konwersjami. Przetworzone dane umożliwiają również identyfikację błędów, problemów technicznych w serwisie, a także jej najistotniejszych biznesowo podstron lub sekcji.
 • Wnioskowanie – wyciąganie wniosków biznesowych na podstawie danych należy do najtrudniejszych elementów całego procesu i opiera się w dużej części na doświadczeniu analityka internetowego. Rekomendacje wynikające ze szczegółowych analiz są bowiem najczęściej wskazaniem zależności między danymi, często nieoczywistych, które po wprowadzeniu mogą doprowadzić do wzrostu współczynnika konwersji z danej strony internetowej. Wnioskowanie może, lecz nie musi być, poprzedzone dodatkowymi działaniami analitycznymi lub przeprowadzeniem testów A/B.

Część elementów związanych analityką internetową może być wykonywana automatycznie za pomocą dedykowanych narzędzi. Pozostałe wymagają intensywnej pracy analityka internetowego.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?

Korzyści analityki internetowej

Wdrożenie procesów analitycznych może przynieść każdemu biznesowi online wiele korzyści. Wśród najważniejszych wymienić można:

 • Usprawnienie zarządzania działalnością online – prowadzona w czasie rzeczywistym analityka internetowa ułatwia podejmowanie kluczowych biznesowo decyzji – od procesu planowania do kontroli efektywności wykonanych działań.
 • Zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności online – analiza danych zbieranych ze strony internetowej pozwala na precyzyjne planowanie oraz skuteczna realizację założonych planów biznesowych.
 • Zwiększenie efektywności działań - analityka internetowa pozwala wykluczyć z zakresu działań te, które nie przybliżają lub przeszkadzają organizacji w realizacji celów biznesowych.

Analityka internetowa wykorzystywana może być zarówno w przypadku serwisów informacyjnych czy usługowych, jak również w szeroko pojętym e-commerce. Wśród korzyści płynących z efektywnego stosowania analityki internetowej dla handlu w Internecie wymienić można dodatkowo szereg zalet związanych z realizacją głównego celu biznesu - sprzedaży:

 • poznanie użytkowników oraz wzorców ich zachowań,
 • weryfikacja i realizacja potrzeb klientów,
 • kontrola ruchu na stronach internetowych,
 • możliwość udoskonalenia procesu zakupowego,
 • optymalizacja współczynnika konwersji,
 • ocena skuteczności prowadzonych działań.

Analityka internetowa jest rozbudowanym pojęciem - obejmuje szereg działań służących jak najlepszej realizacji celów biznesowych i jest oparta na precyzyjnych danych. Szczegółowa wiedza na temat własnej strony internetowej, jej wąskich gardeł oraz najczęściej odwiedzanych podstronach, a także rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i problemów klientów stanowi niezaprzeczalnie klucz do sukcesu w Internecie. Wykorzystaj bogate doświadczenie analityczne agencji Pozycjonowanie.pl i uzyskaj szczegółowe informacje oraz rekomendacje dla poprawy efektywności Twojej strony www!

Darmowy audyt SEO
Nasze narzędzie pozwoli Ci sprawdzić jak wygląda widoczność Twojej strony dla robotów wyszukiwarek internetowych.

Narzędzia analityczne - Google Analytics

Odpowiednio dobrany zestaw narzędzi do analityki internetowej pozwala w czytelny sposób weryfikować, które działania przynoszą największe korzyści, które należy usprawnić oraz z których powinno się zrezygnować. Efektywnie wykorzystywane narzędzia analityczne przynoszą ponadto odpowiedź na pytanie o wydajność procesu marketingowego. Najważniejszym narzędziem do prowadzenia skutecznej analityki internetowej jest bez wątpienia Google Analytics.

Dostarczany przez najpopularniejszą wyszukiwarkę na świecie Google Analytics to potężne narzędzie pozwalające zbierać, przetwarzać i wstępnie analizować dane dotyczące ruchu użytkowników na stronie. Jego niewątpliwą zaletą jest brak opłat za korzystanie oraz stosunkowo intuicyjna obsługa.

Google Analytics umożliwia analizę w czasie rzeczywistym z dostępem do danych z ostatnich 24 miesięcy. Narzędzie dostarcza ogromną ilość informacji o ruchu, użytkownikach oraz ich zachowaniu w ramach pojedynczej sesji. Podstawowa wersja Google Analytics pozwala na precyzyjną konfigurację oraz śledzenie celów, zdarzeń, konwersji oraz przychodów z poszczególnych kanałów. Istnieje również możliwość importu danych do Google Analytics z Google Search Console oraz Google Ads. Dla zaawansowanych analiz Google oferuje wersję premium – Google Analytics 360, która obejmuje obsługę Big Data oraz nie posiada limitów ilościowych i czasowych narzuconych w wersji podstawowej.

Podstawą funkcjonowania Google Analytics jest kod śledzący. Jest to fragment kodu JavaScript umieszczony w sekcji head lub sekcji body każdej podstrony, która ma być weryfikowana przez Google Analytics. Kod śledzący swoje działanie opiera o ciasteczka – pliki cookies, w których zapisywane są informacje dotyczące użytkowników strony internetowej, źródła wejścia i wcześniejszych wizyt. W przypadku, gdy użytkownik blokuje wywołanie kod JavaScript lub odrzuca ciasteczka, dane o użytkowniku nie zostaną zapisane.

Analiza danych użytkowników w Google Analytics

Narzędzia analityczne posiadają szereg wskaźników pozwalających skutecznie analizować wizytę użytkownika na stronie www. Google Analytics w wersji standardowej oferuje bogaty zestaw metryk pozwalających efektywnie analizować zebrane dane i na ich podstawie wyciągać wnioski służące poprawie działania serwisu. Najistotniejszą metryką Google Analytics jest sesja. Jest to wartość odpowiadająca liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a bardziej precyzyjnie - przez daną przeglądarkę. Sesja w Google Analytics jest ograniczona czasowo do 30 minut.

Rozbudowane możliwości analizy w Google Analytics pozwalają na weryfikację między innymi:

 • liczby nowych i powracających użytkowników,
 • liczby odwiedzin użytkownika prowadzących do konwersji,
 • procentowej i liczbowej wartości użytkowników odwiedzających stronę z danego źródła,
 • liczby odsłon każdej podstrony w trakcie jednej sesji,
 • współczynnika odrzuceń.

Powyższe dane umożliwiają skuteczną analizę zainteresowania tematyką witryny oraz jej najbardziej istotnych sekcji. W tym kontekście kluczowy jest współczynnik odrzuceń, czyli odsetek użytkowników opuszczających stronę internetową po odwiedzeniu tylko jednej podstrony. Wysoki współczynnik odrzuceń może być wynikiem między innymi:

 • nieodpowiadającej oczekiwaniom użytkownika tematyce,
 • problemów technicznych na stronie.

Dlatego też analiza tej metryki powinna obejmować również czas spędzony na stronie oraz liczbę odwiedzonych podstron. Dopiero w ten sposób można poprawnie określić, czy użytkownicy opuszczają witrynę, gdyż nie spełnia ona ich oczekiwań, czy może dostarczone informacje spełniły potrzeby i jej opuszczenie było naturalną konsekwencją zapoznania się z wyczerpującą temat treścią.

Google Analytics pozwala również szczegółowo analizować poziom realizacji prowadzonych kampanii. Wśród udostępnionych metryk można bez przeszkód odczytać współczynnik konwersji e-commerce, czyli odsetek użytkowników dokonujących konwersji w analizowanym okresie.

Cele w Google Analytics mogą być dowolnie zdefiniowane przez analityka internetowego. Dzięki temu istnieje możliwość weryfikacji realizacji działań marketingowych przez stronę internetową oraz sprawdzenia, czy użytkownicy zachowują się podczas wizyty na stronie zgodnie z oczekiwaniami. Celem w Google Analytics może być sprzedaż, ale również inne, istotne z punktu widzenia biznesowego działania użytkowników, jak na przykład:

 • przejście na konkretną podstronę serwisu,
 • wypełnienie formularza kontaktowego,
 • kliknięcie w zakładkę Kontakt lub numer telefonu,
 • pobranie materiału .pdf etc.

Konfiguracja celów Google Analytics pozwala przypisać każdemu z nich wartość pieniężną, aby jeszcze łatwiej analizować finansowy aspekt działania strony internetowej i jej wpływ na funkcjonowanie biznesu. Dodatkowo Google Analytics umożliwia tworzenie pożądanej ścieżki celu – lejka zakupowego, co pozwala analizować ruch użytkowników oraz identyfikować miejsca, w których najczęściej następuje rezygnacja z kontynuacji procesu zakupowego.

Cele w Google Analytics mogą realizować dwa rodzaje konwersji:

 • Mikro konwersje - są to pożądane działania, mniej istotne z punktu widzenia biznesowego, jednak pozwalające zbliżyć użytkownika do dokonania konwersji w skali marko, np. przejście na podstronę kontaktową, dodanie produktów do koszyka, kliknięcie w numer telefonu, itp.
 • Makro konwersje - wykonanie istotnego biznesowo celu przez użytkownika, np. finalizacja zakupu w sklepie internetowym, wypełnienie formularza rezerwacyjnego, itp.

Implementacja celów w Google Analytics powinna obejmować konfigurację widoków zawierających realizację konwersji mikro i makro.

Google Analytics dla e-commerce

Handel internetowy w Polsce i na świecie z roku na rok rośnie w siłę. Klienci mają do wyboru coraz więcej możliwości zakupu podobnych lub tych samych produktów od różnych dostawców. O sukcesie w handlu internetowym coraz częściej nie decyduje cena, a przyjazna ścieżka zakupowa. Do usprawnienia procesu zakupowego warto wykorzystać narzędzie Google Analytics z modułem e-commerce. Implementacja modułu polega na wstawieniu na stronę z podziękowaniem za realizację transakcji fragmentu kodu, który zbiera informacje na temat:

 • liczby zakupionych sztuk produktów,
 • nazwy zakupionych produktów,
 • ceny zakupionych produktów.

Zebrane informacje przesyłane są do Google Analytics do odpowiedniego widoku danych. Na podstawie tych informacji istnieje możliwość sprawdzenia, które źródło pozyskania klienta jest najbardziej skuteczne – przynosi najwyższe dochody.

Rozszerzona wersja modułu e-commerce – enhanced e-commerce - pozwala na bardziej szczegółową analizę danych, jednak wymaga zdecydowanie większej pracy podczas implementacji. Kod modułu musi bowiem zostać umieszczony na karcie z podziękowaniem za zakup, a także na innych podstronach, między innymi na listingach kategorii, listach polecanych produktów itp. Warto jednak poświęcić czas na poprawną implementację kodu w wersji rozszerzonej. Jego konfiguracja umożliwi pełną analizę zachowań użytkowników sklepu internetowego. Dzięki rozszerzonemu modułowi e-commerce sprawdzić można między innymi, jakie produkty przeglądał klient przed zakupem, jakie komplementarne produkty zostały mu zaprezentowane, czy wykorzystał kod promocyjny w trakcie zakupów itp.

Google Analytics umożliwia również import danych ze źródeł zewnętrznych. Wśród wielu możliwości warto rozważyć połączenie z Google Ads. Dzięki temu rozwiązaniu powstaje możliwość szczegółowej analityki prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie - wyświetleń i kliknięć w reklamy, analizy fraz kluczowych, a także szczegółowych danych dotyczących ścieżek wielokanałowych. Połączenie z Google Ads pozwala na precyzyjne planowanie kampanii reklamowych oraz weryfikacji ich efektywności, co może doprowadzić do obniżenia kosztów działań marketingowych. Dodatkowo istnieje możliwość importowania danych z zewnętrznych systemów sprzedaży, systemów CRM, a nawet urządzeń z oprogramowaniem skanującym, np. karty klientów w sklepach stacjonarnych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?

Raportowanie Google Analytics

Raporty z analityki internetowej stanowią podstawę do wyciągania wniosków i podejmowania istotnych decyzji biznesowych. Jest to kluczowy element procesu analizy danych, który stanowi podstawę do oceny zachowania użytkowników w interakcji ze stroną oraz określenia niezbędnych zmian, jakich wymaga zaprojektowany proces zakupowy.

Podstawą raportu Google Analytics są zebrane dane dotyczące wszystkich działań użytkowników w serwisie. Raport Google Analytics prezentuje zebrane informacje w postaci agregatów danych, wykresów i tabel pozwalających łatwo przyswoić i odczytać wyniki analizy oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski biznesowe. Raporty zawierać mogą porównanie stanu aktualnego z poprzednim okresem wraz ze wskazaniem na różnice w metrykach. Na podstawie raportu Google Analytics doświadczony analityk może wysnuć istotne dla efektywności biznesowej wnioski, które przedstawione są w formie wytycznych lub zaleceń do wdrożenia. Agencja Pozycjonowanie.pl przygotowuje raporty Google Analytics w odstępach miesięcznych lub jednorazowo, na życzenie kienta. Standardowy raport obejmuje następujące informacje dotyczące użytkowników:

 • liczbę odwiedzin z podziałem na źródła,
 • dane demograficzne użytkowników odwiedzających serwis,
 • lokalizację użytkowników serwisu,
 • technologię, z jakiej korzystają użytkownicy (przeglądarka, system operacyjny),
 • zachowanie (czas, liczba odwiedzonych podstron, korzystanie z wewnętrznej wyszukiwarki, współczynnik odrzuceń, współczynnik konwersji itp.).

Dane zawarte w raportach analitycznych stanowią podstawę do dalszych działań związanych z badaniem ruchu na stronie i mogą być istotnym czynnikiem wspierającym podejmowanie decyzji dotyczących projektowania stron internetowych, wdrażania zmian i dostosowywania ich do potrzeb klientów. Na życzenie klienta przygotowane mogą być również raporty niestandardowe, zawierające dowolną konfigurację zebranych przez Google Analytics danych. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów agencji Pozycjonowanie.pl, analizuj dane i zwiększaj skuteczność swojego serwisu online dzięki analityce internetowej!

Testy A/B - znajdź najlepsze rozwiązanie

Jednym z istotnych zadań analityki internetowej jest dostarczenie odpowiedzi na pytanie o najbardziej efektywną biznesowo wersję strony www. Z pomocą przychodzą tu testy A/B. Proces testowania A/B polega na przygotowaniu, najczęściej, dwóch wersji tej samej sekcji witryny, np. ze zmienionym CTA i prezentowaniu ich odbiorcom naprzemiennie, a następnie weryfikacji efektów np. współczynnika konwersji dla każdej z wersji. Na podstawie zebranych danych możliwa jest weryfikacja hipotezy testowej na funkcjonującej stronie internetowej. Testy A/B pozwalają również określić wpływ na poziom realizacji celów określonego wyglądu strony lub jej elementu. Testy zakończone są raportem oraz przygotowanymi rekomendacjami do wdrożenia na stronie internetowej.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?

Google Tag Manager – sprawne zarządzanie analityką internetową

W przypadku wielu narzędzi do prowadzenia analiz lub zainstalowanych na stronie skryptów istnieje ryzyko dużego zwolnienia ładowania się witryny. Skutecznym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć nadmiernego obciążenia serwisu fragmentami kodu, jest instalacja Google Tag Managera (GTM).

Google Tag Manager jest to system do zarządzania skryptami (tagami) na stronie internetowej. Dzięki GTM istnieje możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania zaimplementowanych fragmentów kodu różnego rodzaju narzędzi (Google Analytics, Google Ads, social media oraz innych, dowolnych skryptów JavaScript). Instalacja Google Tag Manager odbywa się poprzez implementację na stronie kodu JavaScript (kontenera) bezpośrednio pod znacznikiem body. GTM umożliwia śledzenie praktycznie każdej interakcji ze stroną internetową oraz przesyłanie pobranych danych do dowolnego systemu analitycznego, np. Google Analytics, Google Ads, Facebook, HotJar i wielu innych.

Najważniejszą zaletą Google Tag Manager Jest bez wątpienia niewielkie obciążenie witryny, na której kontener jest zaimplementowany. Jego instalacja pozwala uniezależnić analitykę od implementacji kodu JavaScript, często wymagającego pracy programistów. Co więcej, wystarczy zaimplementować jeden “główny kod” na każdej stronie, na której wywoływany ma być kontener GTM. Oznacza to znaczące oszczędności czasu i kosztów implementacji analityki internetowej. Nie można również zapomnieć o najważniejszym - Google Tag Manager jest całkowicie bezpłatny.

Możliwości GTM są bardzo rozbudowane i pozwalają na między innymi:

 • wdrożenie i obsługę Google Analytics,
 • weryfikację Google Search Console,
 • instalację tagów Google Ads,
 • instalację piksela Facebooka,
 • wdrożenie dodatkowych narzędzi analitycznych i marketingowych,
 • prowadzenie efektywnych testów A/B,
 • wyświetlanie pop-upów i banerów,
 • instalację informacji o ciasteczkach.

Jeśli poszukujesz rozbudowanej analityki, do której niezbędne jest wykorzystanie wielu narzędzi analitycznych, Google Tag Manager jest rozwiązaniem, które powinno być wykorzystane na Twojej stronie internetowej.

Darmowy audyt SEO
Nasze narzędzie pozwoli Ci sprawdzić jak wygląda widoczność Twojej strony dla robotów wyszukiwarek internetowych.

Ile kosztuje analityka internetowa?

Dynamiczny i rozbudowany proces analiz stron www nie może być oparty o sztywny cennik. Każdy serwis jest innej wielkości, inny jest zakres analizowanych informacji, do przeprowadzenia procesu mogą być wykorzystywane różne narzędzia. Dlatego też agencja Pozycjonowanie.pl stosuje indywidualną wycenę każdego projektu analitycznego. Skontaktuj się z nami już teraz i poznaj bezpłatną wycenę analityki internetowej dla Twojej działalności online!

Analityka internetowa dla skutecznego zarządzania biznesem online

Rynek e-commerce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Powoduje to zwiększenie konkurencji oraz wzrost wydatków na budżety reklamowe. Coraz więcej biznesów konkuruje obecnie o powierzchnię reklamową, aby skutecznie docierać do potencjalnych klientów. Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć nadmiernego zwiększania nakładów na reklamę jest inwestycja w precyzyjną analitykę internetową. W ramach usługi analityki internetowej w agencji Pozycjonowanie.pl otrzymasz najwyższej jakości obsługę specjalistów, którzy:

 • zweryfikują poprawność instalacji poszczególnych narzędzi analitycznych,
 • w razie konieczności wdrożą i skonfigurują najbardziej efektywne metody pomiaru i analizy danych,
 • przeprowadzą konfigurację istotnych z punktu widzenia biznesowego celów makro i mikro konwersji,
 • przygotują dostosowane do Twoich potrzeb i oparte o Twoje cele biznesowe, szczegółowe i czytelne raporty Google Analytics dotyczące odwiedzających Twoją stronę,
 • przeprowadzą niezbędne testy A/B dla określenia najbardziej efektywnej struktury Twojej strony www,
 • przeprowadzą szczegółowe testy analityczne z naciskiem na zagadnienia UX oraz UI.

Poprawnie wdrożona analityka internetowa to najlepsza odpowiedź na potrzeby biznesu funkcjonującego w dynamicznych warunkach wzrastającej konkurencji. Jeśli poszukujesz efektywnych rozwiązań pozwalających podejmować skuteczne decyzje biznesowe w oparciu o rzeczywiste dane, skontaktuj się z nami już teraz i zyskuj przewagę konkurencyjną dzięki najlepszemu dostosowaniu Twojej strony internetowej do potrzeb i oczekiwań klientów. Agencja Pozycjonowanie.pl zaprasza do współpracy!

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Jak oceniasz przydatność powyższych treści?
Ocena: 4.4 - 58 opinii

“Współpracę z firmą pozycjonowanie.pl rozpoczęliśmy w marcu 2008 roku.
W tym czasie powierzyliśmy im kilka naszych serwisów. Ciągłość współpracy to najlepszy dowód uznania. Polecamy ich jako partnera
biznesowego!”

Dominika Bońkowska, Właściciel firmy Toyota Bońkowscy Poznań i BMW oraz MINI Bońkowscy Szczecin