CDN (Content Delivery Network / sieć dostarczania zawartości) - rozproszona sieć serwerów, na których umieszczone są fragmenty stron internetowych w różnych centrach danych, dzięki czemu minimalizowany jest czas ładowania strony www.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?