Favicon – ikona wyświetlana w pasku adresu strony www, najczęściej logotyp, o rozmiarach 16 x 16 pikseli. Favicon nie ma bezpośredniego wpływu na pozycję strony w wynikach wyszukiwania, może jednak poprawić jej użyteczność, co w konsekwencji pozwala zwiększyć wskaźniki zaangażowania, np. wyświetlenia strony, liczbę powracających użytkowników, współczynnik konwersji itp.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?