Lead magnet - treści, których zadaniem jest zachęcenia użytkownika do wykonania pożądanej akcji, najczęściej zebrania danych kontaktowych do wykorzystania w dalszych działaniach marketingowych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?