Adres IP – numer identyfikacyjny składający się z ciągu cyfr, punktu łączenia się urządzeń z siecią internetową. Numer IP umożliwia ustalenie dokładnej lokalizacji jednego lub więcej komputerów lub innych urządzeń łączących się z siecią za pomocą punktów dostępowych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?