Błąd 500 (Internal Server Error) – kod odpowiedzi serwera wskazujący na wewnętrzny problem podczas próby połączenia z serwerem. Błąd 500 całkowicie uniemożliwia użytkownikowi dostęp do strony internetowej.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?