Świeże treści (fresh content) - nowe oraz zaktualizowane treści na stronach internetowych. Cykliczna aktualizacja treści i dodawanie nowych informacji sprzyja wzrostom pozycji serwisów w wynikach wyszukiwania.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?