Grupa docelowa – wyselekcjonowana grupa odbiorców, do których skierowany jest przekaz reklamowy. Grupa docelowa charakteryzuje się precyzyjnie określonymi kryteriami, np. dotyczącymi wieku, płci, upodobań etc. Szczegółowe poznanie i precyzyjne kierowanie reklamy do grupy docelowej ma duży wpływ na efektywność kampanii.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?