Keyword density (nasycenie słowami kluczowymi) – stosunek liczby słów kluczowych do całości tekstu. Zbyt duże nasycenie treści słowami kluczowymi może być powodem do uznania strony www za spamową i obniżenia jej pozycji w wynikach wyszukiwania. Zakłada się, że nasycenie frazami nie powinno przekraczać 20 – 30%. Optymalne nasycenie treści słowami kluczowymi powinno jednak wynikać z analizy treści, poruszanej tematyki, branży itp.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?