SEO (Search Engine Optimization, optymalizacja stron internetowych) - optymalizacja (dostosowanie) stron internetowych do aktualnych wymogów wyszukiwarek internetowych, której celem jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania dla danego słowa kluczowego. SEO obejmuje swoim zakresem działania on-site i off-site (na stronie oraz poza stroną www).

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?