Cache (Pamięć podręczna) – dane zapisywane przez wyszukiwarkę będące elementami przeglądanych stron internetowych, co umożliwia szybsze ładowanie zasobów w przyszłości.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?