Branding – całkowity zbiór elementów charakterystycznych i wyznaczników danej marki (elementy wizualne, hasła reklamowe, standardy postępowania, etc.), których zadaniem jest kreowanie spójnego wizerunku. Branding z założenia powinien być unikalny, szybko zapadać w pamięć oraz bezpośrednio kojarzyć się z danym biznesem.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?