Webinar - forma seminarium prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Webinar, jako forma komunikacji, wykorzystywana jest często jako sposób na prowadzenie szkoleń lub prezentacji dla rozproszonego audytorium.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?