Kod 200 (OK) – kod odpowiedzi HTTP informujący przeglądarkę o powodzeniu wysłania zapytania do serwera i wyświetleniu poprawnej odpowiedzi (strony www).

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?