Layout - graficzny projekt witryny internetowej lub aplikacji. Layout to całość wykorzystywanej kolorystyki, symboli, rodzaju i wielkości czcionki, układ poszczególnych elementów etc. Layout jest projektem, który na etapie wdrożenie zyskuje formę graficzną.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?