User Engagement (wskaźnik zaangażowania) - określenie poziomu zaangażowania użytkowników w treści zamieszczone na stronie www.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?