Badanie UX użytkowników – weryfikacja użyteczności witryny wykonywana przez reprezentacyjną grupę użytkowników. W ramach badania użytkownicy oceniają poziom trudności wykonywania poszczególnych zadań i działań na stronie www, wskazują również na elementy utrudniające zrozumienie lub poruszanie się po stronie. Celem tego badania jest uzyskanie maksymalnego poziomu użyteczności strony internetowej.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?