Bounce Rate (Współczynnik odrzuceń) – wskaźnik obrazujący odsetek wejść na stronę internetową bez podejmowania dalszych interakcji z serwisem do zakończenia danej sesji. Współczynnik odrzuceń przedstawiany jest w %. Nie zawsze jednak wysoki współczynnik odrzuceń jest negatywny. Interpretacja wielkości Bounce Rate powinna uwzględniać specyfikę strony internetowej oraz cele biznesowe. Użytkownicy mogą bowiem opuszczać stronę po zapoznaniu się z informacjami zawartymi np. na stronie głównej. Mogą również opuszczać serwis z powodów trudności w obsłudze, długiego czasu ładowania strony, nieczytelnego jej projektyu itp.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?