Framework – platforma programistyczna umożliwiająca tworzenie lub rozbudowę aplikacji i witryn internetowych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?