Crawl Budget (budżet indeksowania) - wskaźnik oparty na dwóch czynnikach:

  • Crawl Rate Limit (limit indeksowania) - ograniczenie liczby indeksowanych podstron (możliwy do zmiany w Google Search Console),
  • Crawl Demand (zapotrzebowanie indeksowania) - liczba stron, które pod względem zawartości i popularności powinny zostać indeksowane.

Crawl Budget to wskaźnik określający maksymalną liczbę podstron lub danych, które mogą być zaindeksowane przez roboty wyszukiwarki w obrębie jednej witryny z uwzględnieniem limitu i zapotrzebowania indeksowania. Niepoprawne ustawienie budżetu indeksowania może wywołać problemy z tempem indeksacji serwisu, co może mieć negatywne skutki w kontekście budowy widoczności witryny.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?