CPA (Cost Per Action / koszt działania) - efektywnościowy model płatności stosowany w ramach kampanii reklamowych. CPA oznacza stosunek liczby oczekiwanych akcji do kosztu kampanii reklamowej. CPA umożliwia reklamodawcy płatność jedynie za uzyskanie określonego działania - zapisu na newsletter, pobranie ebooka, etc.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?