Marketing automation (automatyzacja marketingu, MA) - zastąpienie ręcznych czynności wykonywanych przez człowieka działaniami automatycznymi. Procesy MA wykorzystywane są m.in. w e-mail marketingu, kampaniach reklamowych, a także analizie danych i wielu innych aspektach marketingu.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?