API (Application Programming Interface – Interfejs Programowania Aplikacji) – precyzyjny zbiór reguł określający, w jaki sposób poszczególne systemy i programy komunikują się ze sobą.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?