Wtyczka – element służący rozszerzeniu funkcjonalności danego programu lub strony internetowej.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?