Badanie – wędrówka poznawcza (Cognitive Walkthrough) – ekspercka metoda oceny użyteczności. W ramach wędrówki poznawczej wykonywane są wcześniej zdefiniowane działania symulujące zachowania użytkownika, np. dodanie produktu do koszyka, realizację zakupu, zapis na newsletter, itp. Badanie metodą wędrówki poznawczej główny nacisk kładzie na analizę płynności procesu, w odróżnieniu od analizy heurystycznej, która zajmuje się weryfikacją poszczególnych stron serwisu.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?