SSL (Secure Socket Layer) - protokół szyfrujący odpowiadający za bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieci między komputerem użytkownika a serwerem strony www.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?