Atrybut rel="sponsored" – fragment kodu służący oznaczeniu opłaconych odnośników. Odnośniki oznaczone atrybutem rel=„sponsored” blokują roboty przed odwiedzeniem witryny, do której kierują. Mogą jednak służyć kierowaniu użytkowników serwisu do innych stron.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?