Ambient marketing – zbiór działań promocyjnych, wykraczających poza standardowe i znane metody. Działania z zakresu ambient marketingu stanowią najczęściej innowacyjne i nieszablonowe podejście do promocji i reklamy. W związku z tym, że są to pionierskie działania, ich efektywność jest trudna do oszacowania. Ambient marketing charakteryzuje się ponadto dużym poziomem ryzyka i może prowadzić do kryzysu wizerunkowego marki stosującej te metody. Z drugiej jednak strony może przynieść ogromne korzyści.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?