Real-Time Marketing (RTM, marketing czasu rzeczywistego) - strategia marketingowa oparta na nawiązywaniu do bieżących wydarzeń. Najczęściej wykorzystywana w strategiach promocyjnych w mediach społecznościowych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?