Informatywność tekstu – wskaźnik określający wartość informacyjną przekazu. Wskaźnik przyjmuje wartości od 1 do 100. Optymalna wartość wskaźnika informatywności tekstu powinna osiągnąć 50 pkt.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?