Dead Link - odnośnik do nieistniejącej podstrony. Kliknięcie w Dead Link powoduje wywołanie kodu odpowiedzi serwera 404 lub informacji o nieodnalezieniu serwera.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?