FTP (File Transfer Protocol) – protokół transmisji danych między użytkownikiem i serwerem. FTP umożliwia przesyłanie oraz pobieranie danych z serwera.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?