CAC (Customer Acquisition Cost) – całkowity koszt konieczny do poniesienia w celu pozyskania jednego klienta. CAC pozwala ocenić opłacalność konkretnych działań marketingowych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?