JQuery – rzadko wykorzystywana, przestarzała biblioteka skryptów Java.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?