Targetowanie demograficzne (TD) - metoda targetowania, w której najważniejszym czynnikiem determinującym grupę odbiorców jest ich lokalizacja.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?