SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa) - usługa polegająca na dostarczaniu klientowi zdalnego dostępu do określonych funkcji oprogramowania. W modelu SaaS wszystkie niezbędne do zapewnienia funkcjonalności oprogramowania znajdują się w chmurze. Model SaaS przenosi odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury, aktualizację oprogramowania, bezpieczeństwo danych etc. na dostawcę.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?