Collocations (wyrażenia powiązane / kolokacje) - powiązane z danym tematem wyrażenia, synonimy, zwiększające poziom eksperckości treści zawartych na stronie internetowej oraz pozwalające na lepszą interpretację contentu przez roboty indeksujące.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?