Marketing Mix (kompozycja marketingowa) - zbiór powiązanych ze sobą elementów marketingowych oraz biznesowych, które umożliwiają oddziaływanie na rynek, konkurentów i klientów w celu zwiększenia efektywności działań.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?