CPC (Cost Per Click / koszt kliknięcia) - jednostkowy koszt kliknięcia w reklamę tekstową w ramach kampanii reklamowych Google Ads.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?