NOA (najbardziej oczekiwana akcja) - konkretne działanie, dla realizacji którego stworzona została dana strona internetowa. Może to być pozyskanie danych kontaktowych przez wypełnienie formularza lub zapis na newsletter, pobranie materiałów ze strony czy dokonanie zakupu.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?