SQT (Search Quality Team) - zespół specjalistów Google powołany do weryfikacji jakości wyników wyszukiwania i usuwania spamerskich stron www.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?