Behavior Flow Report (Raport zmiany zachowania) – dostępny w Google Analytics raport analizujący poruszanie się użytkownika po stronie www. Behavior Flow Report pozwala zweryfikować, jakie treści interesują użytkowników oraz określić rodzaje interakcji z witryną. Raport zmiany zachowania umożliwia analizę oraz identyfikację problematycznych treści na stronie www.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?