Znacznik em - element języka HTML umożliwiający formatowanie tekstu poprzez zastosowanie kursywy (tekstu pochylonego).

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?