Testy A/B – metoda badania efektywności realizacji celów strony internetowej polegająca na porównaniu dwóch wersji strony internetowej lub poszczególnych jej elementów. Celem testów A/B jest ocena, która wersja lepiej spełnia postawione przed nią zadania.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?