Cache Google – zapisana przez wyszukiwarkę kopia strony www odwiedzonej przez roboty indeksujące.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?