Tag - znacznik stosowany do klasyfikacji fragmentów kodu. Tagi nie są wykonywane oraz nie stanowią poleceń, stanowią formę danych wplecionych w kod źródłowy, umożliwiając wykonanie określonych działań. Tagi wykorzystywane są ponadto do tworzenia struktur oraz priorytetów na podstawie atrybutów.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?