Zasięg reklamy - określenie częstotliwości poddania użytkownika działaniu przekazu marketingowego. Zasięg reklamy wyrażany jest w formie odsetka odbiorców z grupy docelowej, którzy mieli przynajmniej jedną możliwość kontaktu z reklamą w danym czasie.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?