Backlog – lista zadań i czynności niezbędnych do wykonania, posegregowanych według priorytetu, na skutek których otrzymany zostanie konkretny produkt. W systemach informatycznych backlog występuje najczęściej jako lista spriorytetyzowanych wymagań niezbędnych do implementacji w systemie.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?