Heatmap (mapa ciepła) – graficzne przedstawienie zachowań użytkowników na stronie internetowej, ukazujące najczęściej klikalne lub podświetlane elementy serwisu. Heatmapa obrazuje częstotliwość działań użytkowników kolorami – barwy ciepłe wizualizują popularne, a zimne rzadziej wybierane elementy strony. Mapa ciepła jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do analizy i optymalizacji serwisów internetowych pod kątem UX.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?