RDFa (Resource Description Framework in Attributes) – rozszerzenie HTML5 umożliwiające oznaczenie różnych rodzajów treści na stronie internetowej, np. description, title, image. RDFa to jeden z formatów danych strukturalnych, stosowanych w celu ich łatwiejszej interpretacji przez roboty indeksujące.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?